Iga üks otsib mida iganes, kuid meie

pakkume seda, mida tõesti vajate!

VIIMASED UUDISED

 • Maksumäärad 2013 aasta

  2013. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus.

  •Tulumaksu kinnipidamise määr on 21%.

  •Maksuvaba tulu on 144 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).

  •Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 192 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).

  •Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).

  •Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 2%, tööandjale 1%

  •Kogumispensioni makse määr on 2% kõikidele isikutele, kes on liitunud (kohustatud liituma) kohustusliku kogumispensioniga. Kohustusliku kogumispensioniga liitumist saab kontrollida pensionikeskuse veebilehelt.